วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว


ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาว สกุณตลา สำเภา
ชื่อเล่น พลอย
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่ 1
รหัสนักศึกษา 554188031
ภูมิลำเนา อุตรดิตถ์ชื่อ นางสาว มารินี เจ๊ะอารง
ชื่อเล่น นิ๋ง
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่ 1
รหัสนักศึกษา 554188034
ภูมิลำเนา นราธิวาส